Các tin tuyển dụng khác

Liên kết

Số lượt truy cập

187402
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
57
470
3760
187402

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ