1. Sơ luợc lịch sử đơn vị
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975, Phòng Nhân sự thuộc Viện Đại học Cần Thơ cũ được tổ chức lại với tên gọi là Phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ và được chính thức thành lập theo quyết định số 632/QĐ-CB ngày 06/6/1977 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Đến 15/03/1988, Phòng Bảo vệ được sáp nhập vào Phòng Tổ chức cán bộ với tên gọi mới là Phòng Tổ chức cán bộ-Bảo vệ. Từ 14/5/1990 được đổi tên lại là Phòng Tổ chức- Cán bộ cho đến nay.

2. Đặc điểm tình hình của đơn vị
a. Điểm mạnh
• Đa số cán bộ còn trẻ, hăng hái, nhiệt tình trong công tác, không ngại khó.
• Nội bộ đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công tác và đời sống.
• Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn đặt việc chung lên hàng đầu.
• Bước đầu đã ứng dụng tốt tin học hóa trong công tác và quản lý..
• Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy và Ban Giám hiệu.

b. Điểm yếu
• Cán bộ trong đơn vị làm việc không đúng với ngành nghề đã được đào tạo và chưa qua đào tạo chuyên ngành quản lý nên gặp nhiều khó khăn trong công tác.
• Cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm trong công tác và quản lý.
• Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chưa tạo ra được sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Trường cũng như bên ngoài.
• Hệ thống các chế độ chính sách, văn bản quy định của Nhà nước, Bộ cũng như của Trường chưa hoàn chỉnh và thiếu đồng bộ.
• Hệ thống lưu trữ chưa tốt nên việc tìm kiếm hồ sơ, văn bản đôi khi mất nhiều thời gian và công sức.

c. Những biện pháp phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu
• Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật.
• Xây dựng và không ngừng hoàn thiện các quy trình công tác của đơn vị;
• Đẩy mạnh việc cụ thể hóa các chế độ chính sách thông qua xây dựng các quy định, quy chế trong điều kiện cụ thể của Trường.
• Thực hiện tốt việc phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận, từng thành viên trong đơn vị; đảm bảo thực hiện đúng quy trình trong xử lý và giải quyết công việc của đơn vị.
• Thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý theo kế hoạch công tác.
• Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CB-CC của đơn vị.
• Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình Quản lý nhân sự mới.

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ