Căn cứ các quy định của pháp luật và kế hoạch công tác của nhà trường, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 1436/KH-ĐHCT ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022. Kính mời các đơn vị và viên chức, người lao động xem các văn bản được ban hành như dưới đây:

1. Kế hoạch 1436/KH-ĐHCT

2. Các biểu mẫu cho công tác đánh giá, xếp loại viên chức

3. Các biểu mẫu đề xuất thi đua, khen thưởng

 

Thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 1435/KH-ĐHCT ngày 23/05/2022 về việc thực hiện việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022 cho viên chức, người lao động trong Trường như sau:

Xem thêm: Kế hoạch xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2022

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, Trường Đại học Cần Thơ triển khai đến các đơn vị trong trường Kế hoạch tổ chức thực hiện xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của Trường.

Kính mời quý thầy cô xem nội dung kế hoạch tại đây.

Quý thầy cô là đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định nhưng chưa được hưởng thì thực hiện kê khai theo Mẫu 03.

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

1061480
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
234
7645
37132
1061480

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ