Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, Trường Đại học Cần Thơ triển khai đến các đơn vị trong trường Kế hoạch tổ chức thực hiện xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của Trường.

Kính mời quý thầy cô xem nội dung kế hoạch tại đây.

Quý thầy cô là đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định nhưng chưa được hưởng thì thực hiện kê khai theo Mẫu 03.

Căn cứ tình hình thực tế về phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo của Trường, theo nhu cầu nhân sự do các đơn vị đề xuất, Trường Đại học Cần Thơ dự kiến chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trong năm 2022 như sau:

Tổng số vị trí việc làm cẩn tuyển: 109 người
(trong đó có 74 giảng viên, 10 trợ giảng, 03 giáo viên; 13 chuyên viên, 03 kỹ thuật viên, 05 kỹ sư, 01 cán sự).

Xem thêm: Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022

Thực hiện Quyết định số 4236/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 của Trường Đại học Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường tiến hành rà soát thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể:

Thực hiện cấp đơn vị: từ ngày 3/3/2022 đến ngày 22/3/2022.

Thực hiện cấp Trường: từ ngày 23/3/2022 đến ngày 26/4/2022.

Xem các nội dung chi tiết của yêu cầu rà soát tại đây.

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

702461
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1013
5048
18692
702461

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ