Thực hiện Quyết định số 4236/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 của Trường Đại học Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường tiến hành rà soát thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể:

Thực hiện cấp đơn vị: từ ngày 3/3/2022 đến ngày 22/3/2022.

Thực hiện cấp Trường: từ ngày 23/3/2022 đến ngày 26/4/2022.

Xem các nội dung chi tiết của yêu cầu rà soát tại đây.

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

1061314
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
68
7479
36966
1061314

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ