Căn cứ các quy định của pháp luật và kế hoạch công tác của nhà trường, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 1436/KH-ĐHCT ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022. Kính mời các đơn vị và viên chức, người lao động xem các văn bản được ban hành như dưới đây:

1. Kế hoạch 1436/KH-ĐHCT

2. Các biểu mẫu cho công tác đánh giá, xếp loại viên chức

3. Các biểu mẫu đề xuất thi đua, khen thưởng

 

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

1061489
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
243
7654
37141
1061489

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ