I. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong công tác quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức; thực hiện công tác xét thi đua khen thưởng trong Trường, hỗ trợ công tác xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở..

II. Nhiệm vụ

1. Công tác xây dựng bộ máy và tổ chức điều hành trong Trường:

a) Thực hiện việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách các đơn vị trong Trường theo quy hoạch tổng thể và theo đề án đã được phê duyệt.

b) Tham mưu xây dựng vị trí việc làm trong toàn Trường.

c) Đề xuất việc xây dựng, hướng dẫn thực hiện các nội dung về tổ chức tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng và kỷ luật đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Trường.

d) Hỗ trợ Đảng ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

e) Đề xuất việc xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các quy hoạch về đội ngũ giảng viên trong Trườ

f) Thực hiện thủ tục bổ nhiệm chức danh, xếp lương phó giáo sư và giáo sư đối với các trường hợp đã được công nhận đạt chuẩn theo quy trình thủ tục hiện hành.

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn đối với giảng viên và đề xuất với Ban Giám hiệu những trường hợp cần yêu cầu giải trình và xử lý như giảng viên thiếu giờ nghĩa vụ hoặc trưởng bộ môn thực hiện việc phân công khối lượng công tác chuyên môn không đồng đều gây chênh lệch lớn giữa các giảng viên trong bộ mô

2. Thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, công chức, viên chức, người lao động:

a) Quản lý và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp theo lương (phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp chức vụ…) ; về bảo hiểm xã hội (hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động...) .

b) Quản lý và hoàn thành các thủ tục trong các công tác xét duyệt danh hiệu nhà giáo (nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú) và các hình thức xét tặng Kỷ niệm chương.

c) Quản lý và đề xuất xét Tôn vinh giảng viên, viên chức và người lao động có nhiều đóng góp cho Trường Đại học Cần Thơ.

3. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của công chức, viên chức, người lao động trong Trường, bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

4. Quản lý hộ khẩu tập thể của công chức, viên chức, người lao động, quân dự bị, sĩ quan dự bị và động viên quân sự trong công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường .

5. Xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý (giấy xác nhận công chức, viên chức, người lao động, xác nhận quá trình công tác, xác nhận lý lịch, giấy nghỉ phép,...) .

6. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xét thi đua khen thưởng của Trường;

7. Hỗ trợ Hội đồng Giáo sư cơ sở trong công tác xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;

 

Liên kết

Số lượt truy cập

1622620
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
82
2512
20636
1622620

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ   

_____ 

0292 3832 664 | 0292 3872 104 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ