I. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong công tác quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức; thực hiện công tác bảo vệ an toàn cơ quan, an ninh trật tự trong Trường.

II. Nhiệm vụ

1.Công tác xây dựng bộ máy và tổ chức điều hành trong Trường:

a) Thực hiện việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách các đơn vị trong Trường theo quy hoạch tổng thể và theo đề án đã được phê duyệt.

b) Tham mưu xây dựng vị trí việc làm trong toàn Trường.

c) Đề xuất việc xây dựng, hướng dẫn thực hiện các nội dung về tổ chức tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng và kỷ luật đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Trường.

d) Hỗ trợ Đảng ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

e) Đề xuất việc xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các quy hoạch về đội ngũ giảng viên trong Trườ

f) Thực hiện thủ tục bổ nhiệm chức danh, xếp lương phó giáo sư và giáo sư đối với các trường hợp đã được công nhận đạt chuẩn theo quy trình thủ tục hiện hành.

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn đối với giảng viên và đề xuất với Ban Giám hiệu những trường hợp cần yêu cầu giải trình và xử lý như giảng viên thiếu giờ nghĩa vụ hoặc trưởng bộ môn thực hiện việc phân công khối lượng công tác chuyên môn không đồng đều gây chênh lệch lớn giữa các giảng viên trong bộ mô

2. Thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, công chức, viên chức, người lao động:

a) Quản lý và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp theo lương (phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp chức vụ…) ; về bảo hiểm xã hội (hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động...) .

b) Quản lý và hoàn thành các thủ tục trong các công tác xét duyệt danh hiệu nhà giáo (nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú) và các hình thức xét tặng Kỷ niệm chương.

c) Quản lý và đề xuất xét Tôn vinh giảng viên, viên chức và người lao động có nhiều đóng góp cho Trường Đại học Cần Thơ.

3. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của công chức, viên chức, người lao động trong Trường, bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

4. Quản lý hộ khẩu tập thể của công chức, viên chức, người lao động, quân dự bị, sĩ quan dự bị và động viên quân sự trong công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường .

5.Xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý (giấy xác nhận công chức, viên chức, người lao động, xác nhận quá trình công tác, xác nhận lý lịch, giấy nghỉ phép,...) .

6. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ anh ninh, trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống mất mác tài sản công và tài sản của công chức, viên chức, người lao động, sinh viên trong phạm vi Trường:

a) Tổ chức, thực hiện việc tuần tra, canh gác, kiểm soát người, tài sản và phương tiện ra vào Trường theo đúng nội quy, quy định.

b) Chủ trì xử lý các vụ việc xảy ra trong Trường: tổ chức bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu và xử lý những việc cấp bách trong phạm vi chức năng được giao, đồng thời nhanh chóng báo cáo Ban Giám hiệu và cơ quan chức năng có liên quan.

c) Phát hiện và tham gia truy xét những hoạt động lưu manh, trộm cắp và những hành vi vi phạm khác xảy ra trong Trường hoặc ở ngoài lẫn trốn vào phạm vi Trường.

d) Đề xuất và tổ chức, quản lý quân tự vệ và đội phòng cháy chữa cháy của Trường.

e) Phối hợp với cơ quan công an, cơ quan quân sự, các đoàn thể, đơn vị chuyêmôn của Trường trong các mặt công tác: quản lý nhân khẩu, hộ khẩu trong khu tập thể, tạm vắng, tạm trú, vũ khí-công cụ hỗ trợ, phương tiện phòng cháy chửa cháy, chất dễ cháy, chất nổ, chất độc; quản lý và giáo dục những người có tiền án, tiền sự, người hết hạn tù, tập trung giáo dục cải tạo trở về còn làm việc trong Trường; giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến ở khu tập thể. Hợp đồng, liên kết với chính quyền, công an địa phương và cơ quan, đơn vị lân cận xây dựng cụm an toàn về ANTT theo hướng dẫn của cấp trên.

f) Quản lý hệ thống camera quan sát trong khu vực Trường.

III. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

Từ 1/6/2018, Tổ Bảo vệ chuyển sang Phòng Công tác Chính trị

Trước 1/6/2018: Phòng TCCB có 2 tổ chuyên môn: Tổ tổ chức cán bộ và Tổ bảo vệ.
* Tổ tổ chức cán bộ: Tổng số CB-CC: 9 người.
Thực hiện các nhiệm vụ từ (1) đến (10) .
* Tổ bảo vệ: tổng số CB-CC: 24 người.
Thực hiện các nhiệm vụ từ (11) đến (17) .

Tìm kiếm

Liên kết

Số lượt truy cập

239158
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
51
1387
3318
239158

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ