TT Họ và tên Chức danh, công việc phụ trách Điện thoại Email
1 Lê Phi Hùng Trưởng phòng 0292 3872 172 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Kim Loan Phó trưởng phòng 0292 3872 188 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trịnh Thị Thanh Quốc CV - Đào tạo, bồi dưỡng (trong nước)  0292 3832 664 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Sơn Búp Pha CVC - Tuyển dụng, quản lý viên chức 0292 3832 664
0939044848
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Văn Toàn CVC - Quản trị dữ liệu, kế hoạch, chính sách 0292 3832 664
0982727978
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trương Lê Thuy CV - Quản lý hồ sơ Viên chức. 0292 3872 104
0326277989
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trần Lan Anh CV - Đào tạo, bồi dưỡng ở các nước châu Âu, Châu Úc 0292 3832 664  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Thanh Duy CV - Đào tạo, bồi dưỡng ở các nước châu Á, châu Phi 0292 3832 664  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Hữu Lợi CV - Văn thư, lưu trữ  0292 3872 104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Lê Đức Huy CV - Thi đua  khen thưởng 0292 3832 664
0773721225
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tìm kiếm

Liên kết

Số lượt truy cập

702470
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1022
5057
18701
702470

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ