TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
I. Tổ Tổ chức - Cán bộ  0292 3832 664
1 Nguyễn Văn Trí Trưởng phòng 0916326193 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Kim Loan Phó trưởng phòng 0918549423 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trịnh Thị Thanh Quốc CV - Tuyển dụng, quản lý lao động 01699699838 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Sơn Búp Pha CV - Đào tạo, bồi dưỡng (ngoài nước) 0939044848 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Văn Toàn CV - Quản trị dữ liệu 0982727978 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Thị Nhị Hiền CS - Chế độ chính sách, hồ sơ CB-VC 0908747967 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trần Lan Anh CV - Đào tạo, bồi dưỡng (trong nước) 0972235800 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Văn Tý CV - Quản trị dữ liệu, quản trị website 0942250290 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Hữu Lợi CV - Văn thư, lưu trữ 01677363218 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tìm kiếm

Liên kết

Số lượt truy cập

239165
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
58
1394
3325
239165

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ