TT Họ và tên Chức danh, công việc phụ trách Điện thoại Email
I. Tổ Tổ chức - Cán bộ  0292 3832 664
1 Lê Phi Hùng Trưởng phòng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Kim Loan Phó trưởng phòng 0918549423 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trịnh Thị Thanh Quốc CV - Đào tạo, bồi dưỡng (trong nước và các nước châu Á)   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Sơn Búp Pha CVC - Tuyển dụng, quản lý viên chức 0939044848 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Văn Toàn CVC - Quản trị dữ liệu, kế hoạch, chính sách 0982727978 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trương Lê Thuy CV - Quản lý hồ sơ Viên chức. 0326277989 lethuyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trần Lan Anh CV - Đào tạo, bồi dưỡng ở các nước châu Âu, Châu Úc và Nhật Bản 0972235800 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Văn Tý CV - Quản trị dữ liệu, quản trị website 0942250290 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Hữu Lợi CV - Văn thư, lưu trữ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Lê Đức Huy CV - Thi đua  khen thưởng 0773721225 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tìm kiếm

Liên kết

Số lượt truy cập

445348
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1375
2124
21991
445348

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ