nhan su P.TCCB

TT Họ và tên Chức danh, công việc phụ trách
1 Ông Lê Phi Hùng

Điện thoại: 0292 3872 172
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng
2 Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Điện thoại: 0292 3872 188
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó trưởng phòng
3 Bà Trịnh Thị Thanh Quốc
- Chuyên viên

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác phân công, phân cấp trong quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật VC-NLĐ.
- Đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia, hội nghị, công tác, .. trong nước.
- Tiến trình phấn đấu của Giảng viên.
- Tuyển dụng, sử dụng đối với lao động là người nước ngoài.
- Xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân.
4 Bà Sơn Búp Pha
- Chuyên viên chính

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân sự
- Tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, quản lý viên chức.
- Soạn các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động/hợp đồng giao khoán.
- Theo dõi việc sử dụng lao động do đơn vị trả lương.
- Chế độ chính sách về Bảo hiểm toàn diện đối với VC-NLĐ.
5 Ông Nguyễn Văn Toàn 
- Chuyên viên chính

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường.
- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý.
- Nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, thu nhập tăng thêm theo thâm niên VC-NLĐ không giảng dạy.
- Chế độ làm việc của Giảng viên.
- Chế độ bảo hộ lao động, phụ cấp độc hại.
- Công tác dân quân tự vệ.
- Quản trị dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, Website Phòng. Thực hiện các báo cáo số liệu.
6 Bà Trương Lê Thuy
- Chuyên viên

Điện thoại: 0292 3872 104
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Quản lý hồ sơ cá nhân VC-NLĐ (bản giấy);
- Kê khai bổ sung lý lịch, văn bằng chứng chỉ.
- Quản lý sổ Hộ khẩu tập thể của Trường.
- Chế độ chính sách: nghỉ phép, nghỉ việc, hưu trí, thai sản, đau ốm, tai nạn, tử tuất.
7 Bà Trần Lan Anh 
- Chuyên viên

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia, hội nghị, công tác, ... ở các nước châu Âu, châu Mỹ, Châu Úc
- Các lớp/khóa bồi dưỡng do Trường tổ chức.
- Xét thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp.
- Xét, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; kéo dài thời gian làm việc của Giáo sư, Phó Giáo sư và giảng viên có trình độ Tiến sĩ.
8 Ông Nguyễn Thanh Duy 
- Chuyên viên

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển tổ chức, bộ máy; Thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức trong Trường.
- Xây dựng, quản lý đề án Vị trí việc làm, đề án Tinh giản biên chế, đề án Trả lương theo hiệu quả công việc.
- Đảm bảo và kiểm định chất lượng Trường và kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực tổ chức - cán bộ.
- Đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia, hội nghị, công tác, ... ở các nước châu Á, châu Phi.
9 Ông Nguyễn Hữu Lợi 
- Chuyên viên

Điện thoại: 0292 3872 104
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Văn thư, lưu trữ văn bản.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của đơn vị.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, kế hoạch về công tác đánh giá, xếp loại VC-NLĐ.
- Kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân.
10 Ông Lê Đức Huy
- Chuyên viên

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Thành lập, giải thể, sáp nhập các hội đồng, tiểu ban, ban chỉ đạo, ban quản lý, tổ công tác, .. phục vụ công tác quản lý, điều hành của Trường.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, kế hoạch về công tác Thi đua - khen thưởng, tôn vinh, tặng Kỷ niệm chương, ...

Tìm kiếm

Liên kết

Số lượt truy cập

1061511
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
265
7676
37163
1061511

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ