Căn cứ tình hình thực tế về phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo của Trường, theo nhu cầu nhân sự do các đơn vị đề xuất, Trường Đại học Cần Thơ dự kiến chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trong năm 2022 như sau:

Tổng số vị trí việc làm cẩn tuyển: 109 người
(trong đó có 74 giảng viên, 10 trợ giảng, 03 giáo viên; 13 chuyên viên, 03 kỹ thuật viên, 05 kỹ sư, 01 cán sự).

Đính kèm: Danh sách chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022

Theo quy định, Trường sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức tập trung vào hai đợt trong năm.

Riêng các vị trí việc làm khác như chuyên viên làm việc tại các khoa, phòng ban, trung tâm tạm thời chưa được duyệt chỉ tiêu mà chờ sau khi sắp xếp lại đội ngũ viên chức hành chính sẽ xem xét, điều chuyển cho phù hợp.

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

1061223
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1156
7388
36875
1061223

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ