Phòng Tổ chức - Cán bộ đăng tải văn bản Quy định về phân cấp và hướng dẫn thực hiện công tác quản lý người lao động do đơn vị trả lương, chi tiết trong các file đính kèm:

     1.  Quy định chính thức.
 
    2.  Mẫu Hợp đồng khoán việc.
     3.  Mẫu Hợp đồng lao động.
     4.  Mẫu Quyết định nghỉ hưu.
     5.  Mẫu Quyết định thôi việc.

Tìm kiếm

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

951906
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1024
6507
10010
951906

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ