Vinaora Nivo Slider 3.x
Kế hoạch xét kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục năm 2021

Phòng Tổ chức - Cán bộ đăng tải văn bản Quy định về phân cấp và hướng dẫn thực hiện công tác quản lý người lao động do đơn vị trả lương, chi tiết trong các file đính kèm

..Type File name Size
5806-quy-dinh-ve-phan-cap-va-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-nguoi-lao-dong-do-don-vi-tra-luong2018.pdf Quy định chính thức 13.33 MB  
Mau_HD_khoanviec.doc Mẫu Hợp đồng khoán việc 38.50 kB  
Mau_HLD.doc Mẫu Hợp đồng lao động 64.00 kB  
Mau_QD_nghi_huu.doc Mẫu quyết định nghỉ hưu 34.00 kB  
Mau_QD_thoiviec.doc Mẫu quyết định thôi việc 36.00 kB

Tìm kiếm

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

445329
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1356
2105
21972
445329

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ