Thực hiện Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các đơn vị và các nhà giáo có liên quan thực hiện ghi tên xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 (theo biểu mẫu đính kèm).
Ứng viên gửi Phiếu ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS về Trường Đại học Cần Thơ (thông qua Phòng Tổ chức-Cán bộ), ngoài bản in, ứng viên vui lòng gửi e-file qua email của cô Trần Lan Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Hạn cuối gửi Phiếu ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là ngày 28/4/2023.

  - Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023
  - Mẫu Phiếu ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh của Trường ĐHCT

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

1131073
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
307
1065
4249
1131073

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ