Thực hiện Kế hoạch số 3236/KH-ĐHCT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023; Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

 1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng và nội dung chi tiết:

- Số lượng người cần tuyển dụng: 49 người.

- Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Giảng viên.

(Đính kèm Danh mục vị trí việc làm và nội dung chi tiết)

 1. Hình thức tuyển dụng:

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn.

+ Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 1. 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cụ thể được ghi tại Danh mục vị trí việc làm và nội dung chi tiết đính kèm. Ngoài ra, đối với tiêu chuẩn về tin học, ngoại ngữ cần lưu ý:

- Trường hợp thí sinh đã có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp hoặc thí sinh có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì các trường hợp này đáp ứng đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học.

- Trường hợp thí sinh không học các học phần về tin học, ngoại ngữ trong chương trình đào tạo và không có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định thì không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về tin học, ngoại ngữ.

3.2. Điều kiện: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (nhấn vào để tải về);
 4. d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

 1. e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2. g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được nêu trong thông báo tuyển dụng.

3.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 3. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định đính kèm (Mẫu số 01, Phụ lục kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) được bỏ vào túi hồ sơ ghi rõ họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại liên lạc, vị trí dự tuyển, đơn vị dự tuyển.

 1. 5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 06/11/2023.

- Địa điểm tiếp nhận: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Phòng Tổ chức-Cán bộ hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành) Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại liên hệ: 0292 3832664.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, phí tuyển dụng:

- Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến trong tháng 11/2023. Kết quả kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) Hội đồng tuyển dụng sẽ gửi Thông báo đến người đăng ký dự tuyển qua email mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn (vòng 2), nộp phí tuyển dụng và các thông tin có liên quan sẽ được ghi cụ thể tại Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức được niêm yết công khai tại Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ và đăng tải trên website Trường Đại học Cần Thơ (www.ctu.edu.vn)./.     

Các tin tuyển dụng khác

Liên kết

Số lượt truy cập

1377389
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
681
4376
52459
1377389

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ