Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động (do trường trả lương) làm việc tại các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau:

Ghi chú: Trường đã có công văn số 1358/ĐHCT-TCCB ngày 18/04/2023 về việc đính chính Thông báo tuyển dụng lao động số 1015/TB-ĐHCT.

                Xem nội dung công văn tại đây.

1. Trường Bách Khoa: (04 người)

1.1. Trợ giảng, làm việc tại Khoa Kỹ thuật cơ khí: (02 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật ô tô, Cơ khí ô tô, Cơ khí giao thông;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

1.2. Kỹ thuật viên/Kỹ sư, làm việc tại Khoa Kỹ thuật cơ khí: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học loại khá trở lên, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ A2;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

1.3. Kỹ thuật viên, làm việc tại Xưởng cơ khí: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành Cơ khí chế tạo máy;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ A2;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

2. Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông: (06 người)

2.1. Trợ giảng, làm việc tại Khoa Công nghệ phần mềm: (02 người)

* Yêu cầu:

 - Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin, Mạng máy tính & Truyền thông, Khoa học dữ liệu;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1.

2.2. Trợ giảng, làm việc tại Khoa Công nghệ thông tin: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính & truyền thông;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1.

2.3. Trợ giảng, làm việc tại Khoa mạng máy tính và Truyền thông: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành An toàn thông tin,  Khoa học máy tính, Mạng máy tính & Truyền thông, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1.

2.4. Trợ giảng, làm việc tại Khoa Khoa học máy tính: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và Truyền thông;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1.

2.5. Trợ giảng, làm việc tại Khoa truyền thông đa phương tiện: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Công nghệ truyền thông, Truyền thông đại chúng;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1.

3. Trường Nông nghiệp: (02 người)

3.1. Kỹ sư, làm việc tại Khoa Bảo vệ thực vật: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Bảo vệ thực vật;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ A2;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

3.2. Chuyên viên, làm việc tại Văn phòng Trường: (01 người)

* Yêu cầu:

   - Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử-viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

4. Khoa Khoa học Tự nhiên: (01 người)

4.1. Kỹ thuật viên, làm việc tại Bộ môn Hóa học: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Hóa học, Hóa dược;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ A2;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

5. Trường THPT THSP: (03 người)

5.1. Giáo viên làm việc tại Tổ Khoa học Tự nhiên: (1 người)

*Yêu cầu:

   - Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí (ứng viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Sư phạm Vật lí);

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

5.2. Giáo viên làm việc tại Tổ Khoa học Tự nhiên: (1 người)

*Yêu cầu:

   - Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Giáo dục thể chất (ứng viên phải tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Giáo dục thể chất);

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

5.3. Giáo viên làm việc tại Tổ Khoa học Xã hội: (1 người)

*Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Ngữ văn (ứng viên phải tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Sư phạm Ngữ văn);

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

6. Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ: (01 người)

6.1. Chuyên viên, làm việc tại Văn phòng Trung tâm: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Ngôn ngữ Anh;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

7. Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng: (02 người)

7.1. Chuyên viên, làm việc tại Văn phòng Trung tâm: (02 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành liên quan đến Công nghệ thông tin;

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 (B1);

8. Phòng Hợp tác Quốc tế: (01 người)

8.1. Chuyên viên, làm việc tại Văn phòng: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

9. Phòng Kế hoạch Tổng hợp: (01 người)

9.1. Chuyên viên, làm việc tại Văn phòng: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành cử nhân Toán, Hóa, Công nghệ Sinh học;

- Có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ IELTS 6.0;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

10. Tạp chí khoa học Trường ĐHCT: (01 người)

10.1. Chuyên viên, làm việc tại Văn phòng: (01 người)

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành liên quan đến Công nghệ thông tin;

- Có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 (B1);

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

11. Ban Quản lý Dự án ODA: (02 người)

11.1. Chuyên viên, làm việc tại Văn phòng: (02 người)

* Yêu cầu:

   - Tốt nghiệp Đại học, ngành Kỹ thuật điện, Cơ khí, Tự động hóa, Xây dựng dân dụng;

- Có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 (B1);

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

12. Hồ sơ xin việc gồm có:

- Đơn xin việc;

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương;

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên có thể nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực).

- Giấy khám sức khỏe;

Lưu ý: Ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại liên hệ, email.

(Hồ sơ dự tuyển có bán tại Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ)

13. Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 24/4/2023.

13.1. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ: 0292 3832664.
Tất cả ứng viên đăng ký dự tuyển gửi hồ sơ bản in về Phòng Tổ chức-Cán bộ (nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính).

13.2. Về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, sẽ do đơn vị tuyển dụng thông báo sau./.

Các tin tuyển dụng khác

Liên kết

Số lượt truy cập

1131175
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
409
1167
4351
1131175

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ