Nhằm tuyển dụng bổ sung đội ngũ viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường theo nhiệm vụ công tác được giao, căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị đã được nhà trường phê duyệt, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 753/KH-ĐHCT ngày 24/3/2022 về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 với các nội dung chính như sau:

XEM: Thông báo Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Số lượng người làm việc cần tuyển gồm 77 chỉ tiêu tại 06 vị trí việc làm dưới đây: 

  • Giảng viên: 54 chỉ tiêu;
  • Trợ giảng: 08 chỉ tiêu;
  • Chuyên viên: 08 chỉ tiêu;
  • Kỹ sư: 04 chỉ tiêu;
  • Kỹ thuật viên: 01 chỉ tiêu;
  • Cán sự: 02 chỉ tiêu.

(Đính kèm: phụ lục vị trí tuyển dụng)

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm (không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập);

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định và điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được nêu trong Thông báo tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ tuyển dụng: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và các giấy tờ cụ thể khác theo nội dung thông báo tuyển dụng.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức xét tuyển: được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn, thực hành trực tiếp hoặc trực tuyến đối với một số vị trí việc làm theo thông báo tuyển dụng và trường hợp do Hội đồng tuyển dụng quyết định.

2. Hình thức tiếp nhận vào làm viên chức:

Thực hiện tiếp nhận viên chức đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định (tại Chương IV, Điều 18 của Quyết định số 1980/QĐ-ĐHCT ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ban hành quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Cần Thơ).

3. Nội dung phỏng vấn, thực hành: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

-  Các văn bản pháp luật có liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển;

-  Hiểu biết về Trường và đơn vị dự tuyển;

-  Kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển.

IV. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Thông báo tuyển dụng dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 5/2022; được đăng báo Cần Thơ, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và website Trường.

Nội dung thông báo tuyển dụng ghi cụ thể: hình thức và nội dung xét tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng; thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; phí dự tuyển…

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Thời hạn nhận hồ sơ dự kiến: Kể từ ngày 01/5/2022 đến 31/5/2022.
b) Địa điểm tiếp nhận: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; hoặc qua hộp thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Số điện thoại liên hệ: 0292 3832664.

V. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG: các mốc thời gian dự kiến

- Từ ngày 09/6/2022 đến ngày 15/6/2022: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022: Thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai;

- Từ ngày 28/6/2022 đến ngày 04/7/2022: Thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển;

- Từ ngày 05/7/2022 đến ngày 08/7/2022: Tổ chức xét tuyển;

- Từ ngày 12/7/2022 đến ngày 15/7/2022: Họp hội đồng thông qua kết quả kiểm tra sát hạch, sau đó hoàn thiện hồ sơ báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt kết quả xét tuyển;

- Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 20/7/2022: Công khai kết quả xét tuyển.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường đợt 1/2022. Các quy trình, thủ tục trong việc tổ chức xét tuyển sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và nhà trường.

 

Các tin tuyển dụng khác

Bài viết mới

Liên kết

Số lượt truy cập

1622588
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
50
2480
20604
1622588

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ   

_____ 

0292 3832 664 | 0292 3872 104 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ