Thực hiện Kế hoạch 1752/KH-ĐHCT ngày 14 tháng 6 năm 2022 về việc thực hiện xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2022, Trường Đại học Cần Thơ thông báo niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự Vòng 2 - phỏng vấn của kỳ xét tuyển viên chức đợt 1.

XEM NỘI DUNG DANH SÁCH NIÊM YẾT

Các ứng viên có tên trong danh sách niêm yết lưu ý nhận các thông báo của Trường về lịch tổ chức Vòng phỏng vấn và các nội dung cần thực hiện tiếp theo.

Lịch tổ chức xét tuyển Vòng 2 - phỏng vấn như sau:

- Buổi khai mạc: ứng viên có mặt tại Hội trường 1, lầu 6 Nhà điều hành Trường Đại học Cần Thơ (Khu 2) trước 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 năm 2022.

- Buổi phỏng vấn chính thức: ứng viên có mặt trước 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2022 tại các Phòng phỏng vấn được ghi trong Thông báo triệu tập, cụ thể có 7 Phòng phỏng vấn:

           + Phòng 1: Phòng họp 2, lầu 1 Nhà điều hành.

           + Phòng 2: Phòng họp Tạp chí khoa học, lầu 4 Nhà điều hành.

           + Phòng 3: Hội trường 1, lầu 5 Nhà điều hành.

           + Phòng 4: Phòng 602, lầu 6 Nhà điều hành.

           + Phòng 5: Phòng họp Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ, lầu 6 Nhà điều hành.

           + Phòng 6: Phòng Sinh viên quốc tế, lầu 6 Nhà điều hành.

           + Phòng 7: Phòng họp 4, lầu 8 Nhà điều hành.

 

Các tin tuyển dụng khác

Liên kết

Số lượt truy cập

1061517
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
271
7682
37169
1061517

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ