Thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2022, căn cứ kết quả đánh giá ở vòng phỏng vấn và kết quả họp Hội đồng tuyển dụng viên chức trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quyết định số 2557/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trường Đại học Cần Thơ.

Trường thông báo kết quả xét tuyển viên chức và danh sách ứng viên trúng tuyển theo quyết định phê duyệt của Hiệu trưởng (danh sách dưới đây).

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đã được gửi đến từng ứng viên theo địa chỉ email ứng viên đã ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển, Trường đề nghị các ứng viên trúng tuyển thực hiện đầy đủ các yêu cầu được nêu trong thông báo.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 2557/QĐ-ĐHCT ngày 15/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

STT Họ và tên Ngày sinh Vị trí
việc làm
(Chức danh)
Trình độ Mã số
chức danh
Đơn vị  Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Vũ 20/12/1990 Giảng viên Tiến sĩ V.07.01.03 Khoa Công nghệ   
2 Trần Trọng Hiếu 05/01/1983 Giảng viên Thạc sĩ V.07.01.03 Khoa Công nghệ   
3 Nguyễn Việt Nhẩn Hòa 20/11/1988 Giảng viên Tiến sĩ V.07.01.03 Khoa Công nghệ   
4 Trần Thị Thu Trúc 25/02/1992 Giảng viên Thạc sĩ V.07.01.03 Khoa Công nghệ   
5 Nguyễn Châu Hoàng Huy 26/11/1995 Giảng viên Thạc sĩ V.07.01.03 Khoa Công nghệ   
6 Võ Thị Kim Cúc 20/06/1997 Giảng viên Thạc sĩ V.07.01.03 Khoa Công nghệ   
7 Trần Công Nghị 01/09/1990 Giảng viên Thạc sĩ V.07.01.03 Khoa CNTT&TT  
8 Trần Minh Khôi 24/02/1998 Trợ giảng Đại học V.07.01.23 Khoa CNTT&TT  
9 Ông Thị Mỹ Linh 25/10/1982 Giảng viên Thạc sĩ V.07.01.03 Khoa CNTT&TT  
10 Trần Trương Gia Bảo 27/02/1994 Giảng viên Thạc sĩ V.07.01.03 Khoa KHCT  
11 Trần Thị Trang Thanh 14/5/1982 Kỹ thuật viên Cao đẳng V.05.02.08 Khoa KHTN  
12 Phan Chí Nguyện 15/7/1988 Giảng viên Tiến sĩ V.07.01.03 Khoa MT&TNTN  
13 Lê Thị Hoàng Yến 01/8/1989 Kỹ sư Thạc sĩ V.05.02.07 Khoa Nông nghiệp  
14 Đào Thị Hồng Xuyến 20/01/1979 Kỹ sư Thạc sĩ V.05.02.07 Khoa Nông nghiệp  
15 Trần Hữu Phúc 13/01/1978 Giảng viên Tiến sĩ V.07.01.03 Khoa Nông nghiệp  
16 Lương Nhân 16/12/1997 Chuyên viên Đại học 01.003 Khoa Nông nghiệp  
17 Nguyễn Thanh Đạt 01/01/1982 Kỹ sư Đại học V.05.02.07 Khoa PTNT  
18 Châu Quốc Mộng 10/04/1986 Kỹ sư Đại học V.05.02.07 Khoa PTNT  
19 Huỳnh Gia Bảo 01/09/1981 Giảng viên Tiến sĩ V.07.01.03 Khoa Sư phạm  
20 Lâm Tú Ngọc 13/10/1984 Giảng viên Tiến sĩ V.07.01.03 Khoa Sư phạm  
21 Lê Văn Thông 26/5/1979 Kỹ sư Thạc sĩ V.05.02.07 Khoa Thủy sản  
22 Nguyễn Bảo Trung 13/8/1990 Giảng viên Tiến sĩ V.07.01.03 Khoa Thủy sản  
23 Đặng Thị Kim Liên 15/6/1983 Chuyên viên Đại học 01.003 TT.BDNVSP  
24 Phan Thị Quí Anh 15/08/1993 Chuyên viên Đại học 01.003 Phòng Hợp tác Quốc tế  

Danh sách có 24 người.

* Kết quả đánh giá Vòng 2 - Phỏng vấn.

Các tin tuyển dụng khác

Liên kết

Số lượt truy cập

1061437
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
191
7602
37089
1061437

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ