Kính gửi các đơn vị,

 

Phòng Tổ chức-Cán bộ kính chuyển các đơn vị Kế hoạch số 1015/KH-ĐHCT ngày 27/5/2021 về việc thực hiện công tác đánh giá, xếp loại viên chức và xét thi đua-khen thưởng năm học 2020-2021.

Do năm nay thực hiện theo Nghị định và Thông tư mới (Mẫu ĐG mới). Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung KẾ HOẠCH và thực hiện đúng quy trình, các mốc thời gian để công tác của Trường được tiến hành đúng kế hoạch và thời gian quy định.

 

III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI LOẠI VIÊN CHỨC: 

- Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá, xếp loại viên chức tại đơn vị gửi về Trường (thông qua Phòng Tổ chức- Cán bộ cho Chuyên viên phụ trách NGUYỄN HỮU LỢI - qua địa chỉ Email: ptccb(at)ctu.edu.vn hạn cuối là ngày 15/6/2021

Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức đối với Trường trả lương, riêng phiếu đánh giá Đơn vị trả lương thì lưu tại đơn vị (Mau ĐG) 

2/ Biên bản họp đánh giá đối với Trưởng, Phó đơn vị (riêng biên bản họp tại bộ môn, tổ chuyên môn lưu tại đơn vị)

3/  File Tổng hợp kết quả phân loại gửi qua Email (Đơn vị sử dụng Mẫu file Excel của P.TCCB gửi, vị trí các cột từ 1 đến 6 giống như mẫu, không sử dụng file Word)

4/ Ý kiến nhận xét của cấp ủy đối với viên chức quản lý (Phiếu ĐG Mau3 bấm chung với ý kiến nhận xét của cấp ủy)

5/ Văn bản đề nghị của trưởng đơn vị về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với trưởng, phó đơn vị (ghi rõ đề xuất mức xếp loại, 1 trong 4 mức sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ).

IV. XÉT THI ĐUA-KHEN THƯỞNG (nội dung, hướng dẫn và các Biểu mẫu sẽ được gửi sau khi hoàn thành phần III)

 

Type Tên tập tin
KH-1015-Thuc-hien-cong-tac-danh-gia-xep-loai-vie-chuc-va-xet-TKT-nam-hoc-2020-2021.pdf KH-1015-Thuc-hien-cong-tac-danh-gia-xep-loai-vie-chuc-va-xet-TKT-nam-hoc-2020-2021.pdf
Mau-DS-Tong-hop.xls Mau-DS-Tong-hop.xls
Mau-nhan-xet-PhieuDanhGia_Cp-y.doc Mau-nhan-xet-PhieuDanhGia_Cp-y.doc
Mau_G.doc Mau_G.doc
TT21_2020_BGDT.TDKT.pdf TT21_2020_BGDT.TDKT.pdf
 

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

700243
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1093
2830
16474
700243

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ