KẾ HOẠCH

Xét tặng Kỷ niệm chương “vì Sự nghiệp Giáo dục” năm 2017

(Nhấn vào để xem chi tiết kế hoạch bản có chữ ký và con dấu)             

Thực hiện các Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” (VSNGD) và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD; thực hiện Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục,  Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ triển khai đến các đơn vị kế hoạch thực hiện việc xét tặng Kỷ niệm chương “vì Sự nghiệp Giáo dục” tại Trường trong năm 2017 như sau:

i. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng: Công chức, viên chức, người lao động (CCVC) đang công tác tại Trường.

2. Tiêu chuẩn:

- Cá nhân có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 25 năm trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này là 05 năm.

- Cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành để xét tặng Kỷ niệm chương.

- Cá nhân có đủ điều kiện nêu trên nhưng bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến dưới hình thức kỷ luật buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” tính từ thời điểm xóa kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

- Cá nhân bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng Kỷ niệm chương

- Mốc thời gian tính số năm công tác: ngày 31/12/2017.

ii. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Từ nay đến ngày 20/6/2017:

          - Thủ trưởng đơn vị phổ biến các văn bản có liên quan đến toàn thể CCVC thuộc đơn vị mình quản lý.

          - CCVC tự thấy đủ tiêu chuẩn theo quy định thì tiến hành viết Bản tóm tắt thành tích cá nhân (mẫu 2A).

          - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị xem xét và lập danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD năm 2017 của đơn vị và gởi hồ sơ về Hội đồng TĐ - KT Trường (thông qua Phòng TCCB) hạn cuối là ngày 20/6/2017.

          * Hồ sơ gởi về Trường gồm có:

                    + Danh sách đề nghị của đơn vị theo Mẫu số 1 (1 bản);

                    + Bản tóm tắt thành tích cá nhân: Mẫu số 2A (mỗi người 2 bản);

                   Chú ý:

                    + Chữ ký xác nhận ở bản tóm tắt thành tích cá nhân là do Hiệu trưởng ký.

                        + Các biểu mẫu có liên quan vui lòng truy cập từ website của Phòng Tổ chức- Cán bộ.

2. Từ ngày 21/6/2017 đến ngày 09/7/2017:

          - Phòng TCCB tập hợp, đối chiếu hồ sơ và chuẩn bị các văn bản để trình Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường.

          - Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường họp xét duyệt.

          - Hoàn chỉnh hồ sơ và gởi về Bộ.

          Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện đúng kế hoạch này. Nếu có vấn đề vướng mắc thì vui lòng liên hệ với Phòng Tổ chức – Cán bộ để trao đổi thêm.

* Ghi chú: từ ngày 21/6/2017 đến ngày 24/6/2017 Trường tập trung tổ chức thi THPT quốc gia; từ ngày 10/7/2017 đến ngày 23/7/2017 nghỉ hè toàn Trường.

Tải về các biểu mẫu: Mẫu số 1 | Mẫu số 2A 

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

1061225
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1158
7390
36877
1061225

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ