Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDDT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Trường liên kết với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm mở lớp bồi dưỡng chương trình theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I, II, III của các đơn vị trong trường, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

- Hạng 1: đang giữ chức danh (hạng I) hoặc chuẩn bị xét chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư;

- Hạng 2: đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) và chuẩn bị kỳ thi nâng ngạch giảng viên hạng II;

- Hạng 3: đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

2. Thời gian học: dự kiến 2 đến 3 tháng.

- Thời gian khai giảng lớp Giảng viên (hạng II) ngày 24/08/2017

- Thời gian khai giảng lớp Giảng viên (hạng I, III) dự kiến ngày 15/09/2017

3. Loại hình lớp:

- Lớp học cả ngày thứ 5, 6, 7.

4. Địa điểm học tại Khu II, Trường Đại học Cần Thơ sẽ thông báo lịch cụ thể sau.

5. Kinh phí do nhà trường chi trả lần đầu đối với giảng viên do trường trả lương.

6. Đề nghị các đơn vị triển khai và lập danh sách đề cử giảng viên của đơn vị tham gia học tập và gửi về Phòng Tổ chức - Cán bộ (theo mẫu đính kèm Download this file (Mau dang ky hoc chung chi GVC.xls)Mau dang ky hoc chung chi GVC.xls) thời hạn từ nay đến ngày 05/08/2017 là hạn cuối.

Download this file (2136-thong bao mo lop boi duong chuc danh nghe nghiep giang vien hang I, II, III.pdf)2136-thong bao mo lop boi duong chuc danh nghe nghiep giang vien hang I, II, III.pdf
Download this file (Mau dang ky hoc chung chi GVC.xls)Mau dang ky hoc chung chi GVC.xls

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

1061228
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1161
7393
36880
1061228

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ