Kính gởi:  Các đơn vị trong trường                                                                                                       

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 3467/BKHCN-TCCB, ngày 19/10/2017 về việc thông báo đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Đề án 2395) theo Quyết định số 2395/QĐ-TTG ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau Tiến sĩ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2018 như sau:

  1. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng
  • Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: 20 chỉ tiêu
  • Đào tạo bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: 15 nhóm
  • Bồi dưỡng sau Tiến sĩ: 20 chỉ tiêu
  1. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực của các lĩnh vực KH&CN, trong đó ưu tiên các lĩnh vực công nghệ: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy - tự động hóa, công nghệ môi trường.

  1. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: không quá 02 năm.

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: không quá 06 tháng.

Thời gian bồi dưỡng sau tiến sĩ: không quá 02 năm.

Thời gian bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học và công nghệ: không quá 03 tháng.

  1. Đối tượng dự tuyển

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp.

  1. Điều kiện dự tuyền

a/ Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

b/ Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

c/ Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

  1. Hồ sơ dự tuyển

a/ Thành phần hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

b/  Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Trước ngày 25/12/2017.

c/  Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức Cán bộ), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

  1. Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

a/ Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau Tiến sỹ ở nước ngoài.

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN và Điều 4 Thông tư số 88/2017/TT-BTC (đối với khóa đào tạo dài hạn, trên 6 tháng); Điều 5 Thông tư số 88/2017/TT-BTC (đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dưới 6 tháng).

Định mức chi hỗ trợ kinh phí nghiên cứu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 88/2017/TT-BTC.

b/ Chế độ, chính sách đối với người được cử đi bồi dưỡng sau tiến sĩ ở trong nước: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 88/2017/TT-BTC.

c/ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung tại điểm a và điểm b khoản này cho cá nhân đang làm việc tại tổ chức KH&CN công lập, hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung tại điểm a và điểm b khoản này cho các cá nhân làm việc tại tổ chức KH&CN ngoài công lập và doanh nghiệp.

Thủ trưởng các đơn vị trong trường triển khai đến cán bộ, viên chức tham gia đăng ký và gửi về Phòng Tổ chức - Cán bộ qua mail cô Sơn Búp Pha (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) thời gian đến ngày 18/12/2017 để tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét và quyết định.

 (đính kèm các văn bản có liên quan).

         Trân trọng kính chào./.

(Trích thông báo số 32/27/TB-ĐHCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

Thông tư số 13

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797291
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
32
6233
12718
797291

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ