Thực hiện kế hoạch hàng năm về việc mua bảo hiểm sức khỏe (bao gồm bảo hiểm sinh mạng, tai nạn và ốm đau, bệnh tật, thai sản) cho viên chức, người lao động trong toàn Trường, Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị thực hiện các công tác sau:

  1. Các đơn vị dựa vào bảng trích chào phí (đính kèm) và tình hình thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong những năm qua thông qua mức độ thụ hưởng hợp đồng của VC, NLĐ trong đơn vị; trên cơ sở nghiên cứu thêm về nguyên tắc bảo hiểm, phương thức hoạt động và hình thức phục vụ của các công ty bảo hiểm, lãnh đạo đơn vị kết hợp với ban chấp hành công đoàn đơn vị chọn lựa một trong số các công ty bảo hiểm sau để đăng ký mua bảo hiểm cho toàn thể VC, NLĐ của đơn vị:

- Bảo Việt

- Bảo Minh

- Bảo hiểm Quân đội

- Bảo hiểm PVI Tây Nam

  1. Sau khi thống nhất chọn 01 công ty bảo hiểm, đơn vị lập danh sách VC, NLĐ tham gia bảo hiểm, thu phí bảo hiểm; sau đó đơn vị thông báo công ty bảo hiểm được chọn lựa, gửi danh sách VC, NLĐ tham gia và nộp tiền về Trường (thông qua Phòng Tổ chức Cán bộ) để tiến hành ký kết hợp đồng, hạn cuối là ngày 18/12/2017.

Để có thêm nguồn hỗ trợ cho VC, NLĐ trong trường hợp bị rủi ro, đề nghị các đơn vị quan tâm, định hướng cho VC, NLĐ tham gia loại hình bảo hiểm này.

 

BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN CHÀO PHÍ

BẢO HIỂM SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

TT

CÔNG TY

Mức phí (đ)

Mức trách nhiệm bảo hiểm (đ/người/vụ)

Trợ cấp nằm viện (đ/ngày, không quá 60 ngày)

Ghi chú

1

Bảo hiểm Bảo Việt

88.000

10.000.000

50.000

 

 

Các khoản  thanh toán khác có định mức chi tiết riêng

 

155.000

20.000.000

100.000

2

Bảo hiểm Bảo Minh

88.000

10.000.000

50.000

150.000

20.000.000

100.000

3

Bảo hiểm Quân đội

88.000 (<40 tuổi)

172.800 (40-60 tuổi)

259.200 (61-70 tuổi)

10.000.000

50.000

4

Bảo hiểm PVI Tây Nam

190.000

20.000.000

100.000

285.000

30.000.000

150.000

 

Nhấn vào đây để tải về mẫu đăng ký danh sách.

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797244
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1150
6186
12671
797244

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ