Căn cứ Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn có liên quan; nhằm thực hiện tốt quy định của Trường và đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động đang làm việc tại các đơn vị, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị thuộc Trường thực hiện các nội dung sau:

  1. Ký kết hợp đồng đối với lao động do Trường trả lương:

1.1. Chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng lao động mới năm 2018, yêu cầu các đơn vị gởi về Trường (thông qua Phòng Tổ chức-Cán bộ) Phiếu nhận xét (Mẫu 1) đối với các lao động hợp đồng đã hoặc sẽ hết thời hạn vào ngày 31/12/2017, hạn cuối là ngày 29/12/2017.

1.2. Trường thực hiện ký kết các loại hợp đồng lao động như sau:

  1. a) Đối với người lao động mới tuyển dụng:

- Nếu đơn vị xét thấy cần thiết phải thử việc thì đề xuất Trường sẽ thực hiện ký kết hợp đồng thử việc với thời hạn 2 tháng đối với lao động mới tuyển dụng có vị trí việc làm cần trình độ từ cao đẳng trở lên (trừ chức danh giảng viên); 1 tháng đối với vị trí việc làm cần trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Sau khi hết hạn hợp đồng, nếu người lao động đảm bảo yêu cầu công việc thì ký tiếp hợp đồng lao động có thời hạn là 12 tháng.

- Khi được công nhận hết tập sự theo quy định và nhà trường còn nhu cầu thì tiếp tục ký hợp đồng lao động xác định thời hạn là 36 tháng. Sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động 36 tháng nếu người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhà trường có nhu cầu thì ký tiếp hợp đồng lao động có thời hạn không xác định.

 b) Đối với lao động hợp đồng có trình độ từ sơ cấp trở xuống:

Đối với những trường hợp người lao động đã có ít nhất 4 lần ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì sẽ thực hiện ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Những trường hợp khác sẽ thực hiện ký tiếp hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng hoặc 36 tháng.

 c) Đối với người lao động cao tuổi (đã nghỉ hưu hoặc hết tuổi lao động):

Nếu đơn vị có nhu cầu, người lao động cao tuổi (nữ ngoài 55 tuổi, nam ngoài 60 tuổi) có đủ sức khỏe và nguyện vọng được tiếp tục làm việc, Trường chấp thuận thì ký kết hợp đồng lao động công nhật mỗi lần 6 tháng và tối đa là 2 năm kể từ thời điểm nghỉ hưu hoặc hết tuổi lao động.

 * Lưu ý: Các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ công tác hoặc đơn vị không còn nhu cầu hợp đồng tiếp hoặc đề xuất thời hạn ký hợp đồng ngắn hơn quy định,… đề nghị đơn vị ghi rõ ý kiến trong Phiếu nhận xét gửi về Phòng Tổ chức-Cán bộ.

 Đối với lao động làm thêm giờ và hợp đồng giao khoán công việc:

Các đơn vị có nhu cầu về lao động làm thêm giờ làm văn bản đề xuất, thuyết minh nhu cầu công việc theo mẫu (Mẫu 2) báo cáo Trường xét duyệt 6 tháng 1 lần (đợt đầu năm 2018 hạn cuối là ngày 29/12/2017; đợt cuối năm 2018 hạn cuối là ngày 15/6/2018). Trường sẽ thực hiện ký kết hợp đồng giao khoán công việc theo đơn mức chi được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

 Đối với việc thanh toán tiền trực lễ, tết cho nhân viên bảo vệ:

Để thực hiện thủ tục thanh toán tiền trực vào các ngày lễ, tết trong năm cho Nhân viên bảo vệ (những đơn vị có Nhân viên bảo vệ làm việc theo hình thức hợp đồng lao động do Trường trả lương) đơn vị có Công văn gửi về Trường (thông qua Phòng Tổ chức-Cán bộ) chậm nhất đến hết ngày 29/12/2017 (Mẫu 3).

 Đối với lao động hợp đồng do Đơn vị trả lương:

Liên quan đến người lao động do đơn vị trả lương, đơn vị căn cứ vào các hướng dẫn tại các văn bản sau để thực hiện:

- Công văn số 262/ĐHCT ngày 20/02/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc tuyển dụng và ký kết hợp đồng do đơn vị trả lương.

- Công văn số 463/ĐHCT ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH cho NLĐ do đơn vị trả lương.

- Công văn số 2381/ĐHCT ngày 23/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc rà soát danh sách và chấn chỉnh công tác quản lý NLĐ do đơn vị trả lương.

 Ghi chú: Các biểu mẫu vui lòng truy cập từ Website của Phòng Tổ chức-Cán bộ.

 Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Tải về các biểu mẫu (03 mẫu chung 1 file)

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797259
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1165
6201
12686
797259

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ