Trường Đại học Cần Thơ nhận được công văn số 285/CV-HVQLGD, ngày 05/06/2018 của Học Viện Quản lý Giáo dục về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý khoa, phòng trường Đại học, Cao đẳng. Nay Trường phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức mở lớp học tại Trường cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Trưởng, phó và cán bộ trong quy hoạch các chức danh từ phó bộ môn trở lên thuộc khoa, viện, trung tâm, phòng, bộ môn trong Trường.
  2. Chương trình học tập: Theo quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  3. Thời gian và hình thức khóa học: bán tập trung khoảng 03 tháng, dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 08/2018.
  4. Địa điểm học: tại Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ.

 Trường thông báo đến các đơn vị để đăng ký danh sách và gửi về Phòng Tổ chức-Cán bộ đến ngày 28/06/2018 (đính kèm mẫu).

Vì tính chất quan trọng của khóa học và đây là chứng chỉ bắt buộc đối với viên chức quản lý, đề nghị thủ trưởng các đơn vị trong Trường thông báo đến viên chức trong đơn vị đăng ký tham dự đi học đối với viên chức chưa có chứng chỉ lớp Cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học cao đẳng nêu trên.

Kính chào trân trọng./.


Mẫu:

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA, PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018

  đơn vị :    __________________________________

  

TT

Họ và tên

MSVC

Chức danh

Ngày sinh

Nơi sinh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số trong danh sách này có…..người.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797327
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
68
6269
12754
797327

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ