Căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành về công tác xét thi đua, khen thưởng; Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá viên chức hàng năm và xét thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 của Trường, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng các đơn vị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng của Trường Đại học Cần Thơ đã họp bình bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước vào ngày 24/9/2018.

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị kết quả bình bầu và hướng dẫn bổ sung hồ sơ xét thi đua, khen thưởng như sau:

Xem chi tiết (file PDF)

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797249
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1155
6191
12676
797249

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ