Thực hiện chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục giao đoạn 2016-2020, Trường đã triển khai và bầu chọn được 03 cá nhân điển hình tiên tiến như sau:

1. PGS.TS. Trần Thanh Trúc, Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp;

2. TS. Lương Vinh Quốc Danh, Trưởng Bộ môn Điện tử viễn thông, Khoa Công nghệ;

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, Khoa Sư phạm.

Click vào đây để xem chi tiết

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797268
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
9
6210
12695
797268

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ