Thực hiện Quyết định số 4236/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 của Trường Đại học Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường tiến hành rà soát thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021 như sau:

Xem thông báo Rà soát thực hiện Đề án tinh giản biên chế Giai đoạn 2021-2025 

Dowload biểu mẫu tại đây

 

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

748534
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1289
3650
32843
748534

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ