Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (tiền lương và các chế độ khác do Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên chi trả). Các vị trí việc làm cần tuyển cụ thể như sau:

 Bộ môn Tài nguyên Đất đai: (02 người)

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học (loại giỏi trở lên) ngành Quản lý đất đai;

- Có kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong phòng và ngoài thực tế;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý dữ liệu:

+ Viễn thám: ENVI, eCognition, SNAP

+ GIS: ArcGIS, QGIS, MapInfo

+ Mô hình hóa: GAMMA

+ Thống kê: SPSS, PCA

- Ngoại ngữ: có khả năng trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh, đã tham dự các lớp tập huấn với chuyên gia nước ngoài.

 

  1. Bộ môn Khoa học Môi trường: (01 người)

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học (loại khá trở lên) ngành Khoa học Môi trường hoặc Hóa phân tích;

- Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm lập hồ sơ thanh toán và phân tích mẫu ở phòng thí nghiệm.

 

  1. Bộ môn Kỹ thuật Môi trường: (01 người)

Yêu cầu:

-Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường hoặc Quản lý Tài nguyên và Môi trường (nhưng bậc Đại học phải là ngành Kỹ thuật Môi trường);

- Trình độ tiếng Anh B2 trở lên theo chuẩn châu Âu;

- Có kinh nghiệm làm việc, quản lý phòng thí nghiệm từ 2 năm trở lên. Phân tích thành thạo các chỉ tiêu môi trường nước, không khí.

 

  1. Bộ môn Tài nguyên nước: (02 người)

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học (loại giỏi trở lên) ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường,

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (hoặc tương đương) trở lên; ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS 6.0;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ chuyên môn hỗ trợ nghiên cứu như: GIS, phần mềm thống kê (SPSS, Excel,…) và các công cụ nghiên cứu xã hội định tính (điền dã, khảo sát xã hội,…);

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lập kế hoạch triển khai, phân tích, tổng hợp, viết báo cáo nghiên cứu khoa học có liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên nước và tổ chức hội thảo, tập huấn khoa học.

         

          * Hồ sơ xin việc gồm có:

- Đơn xin việc làm (ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại, email nếu có)

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương;

- Giấy khám sức khỏe;

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên có thể nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

 

(Hồ sơ xin việc có bán tại Phòng Tổ chức-Cán bộ,  Trường Đại học Cần Thơ)

 

* Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 13/5/2019.

 

* Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ./.

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trong Trường;                                                                                (Đã ký)            

- Niêm yết các bảng tin, website Trường;                                              Hà Thanh Toàn

- Lưu VT, TCCB.

      Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do đơn vị trực tiếp sử dụng lao động chi trả). Các vị trí việc làm cần tuyển cụ thể như sau:

 

  1. Trung tâm Điện tử và tin học: (01 người)

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học (loại khá trở lên) các chuyên ngành về kinh tế, sư phạm, công nghệ thông tin;

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 trở lên;

- Chứng chỉ tin học ứng dụng CNTTcơ bản;

 

  1. Khoa Khoa học Tự nhiên, Bộ môn Vật lý: (01 người)

Yêu cầu: Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán;

- Có chứng chỉ TOEIC 550 hoặc IELTS 5.0

- Có khả năng nghiên cứu mô phỏng, tính toán vật liệu bằng các gói phần mềm mô phỏng;

- Có khả năng minh họa và phân tích dữ liệu số;

- Có khả năng viết bài báo khoa học.

 Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Sinh học: (01 người)

Yêu cầu: Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Sinh thái học;

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 trở lên hặc tương đương;

- Chứng chỉ tin học ứng dụng CNTTcơ bản;

- Có kinh nghiệm đi thu mẫu ngoài thực địa;

- Sử dụng được các thiết bị phòng thí nghiệm sinh học;

- Đọc và hiểu tiếng Anh chuyên ngành sinh học;

- Có kỹ năng vẽ hình sinh học; có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và có bài báo được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

 

* Hồ sơ xin việc gồm có:

- Đơn xin việc làm (ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại, email nếu có)

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương;

- Giấy khám sức khỏe;

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên có thể nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

 (Hồ sơ xin việc có bán tại Phòng Tổ chức-Cán bộ,  Trường Đại học Cần Thơ)

* Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 13/5/2019.

* Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ./.

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trong Trường;                                                                                (Đã ký)            

- Niêm yết các bảng tin, website Trường;                                              Hà Thanh Toàn

- Lưu VT, TCCB.

 

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển viên chức làm việc tại Khoa Nông nghiệp, cụ thể như sau:

 

  1. Bộ môn Thú y: (01 giảng viên)

Yêu cầu:  Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học Thú y và phải có bằng tốt nghiệp đại học xếp loại Xuất sắc;

- Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS 5.5 trở lên;

- Chứng chỉ tin học trình độ B.

 

  1. Bộ môn Khoa học cây trồng: (01 giảng viên)

Yêu cầu:  Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Vi sinh vật và phải có bằng tốt nghiệp đại học xếp loại Khá trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS 5.5 trở lên;

- Chứng chỉ tin học trình độ B.

* Lưu ý: Ngoài trình độ chuyên môn, ứng viên dự tuyển phải đạt các yêu cầu sau:

- Có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt; không dị dạng về hình thể, nói lắp, nói không rõ ràng, nói hoặc viết sai chính tả, đang trong thời kỳ bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

- Có sức khỏe tốt và nguyện vọng làm việc lâu dài;

- Là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh (nếu còn trong tuổi Đoàn).

* Hồ sơ xin việc gồm có:

- Đơn xin việc (ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại liên hệ, email nếu có)

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (loại 4 trang);

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên có thể nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

- Giấy khám sức khỏe; Bản photo thẻ đoàn hoặc sổ đoàn (nếu là đoàn viên), thẻ đảng hoặc quyết định kết nạp đảng (nếu là đảng viên). 

 (Hồ sơ xin việc có bán tại Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ)

* Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31/12/2018.

* Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ./.

Các tin tuyển dụng khác

Liên kết

Số lượt truy cập

1250361
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
128
3654
14787
1250361

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ