Thực hiện Kế hoạch số 753/KH-ĐHCT ngày 24/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022; 

Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng và nội dung chi tiết:

(Tải file thông báo 1217/TB-ĐHCT và Danh mục vị trí cần tuyển dụng tại đây)

Xem thêm: Thông báo Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

Các tin tuyển dụng khác

Bài viết mới

Liên kết

Số lượt truy cập

1622574
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
36
2466
20590
1622574

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ   

_____ 

0292 3832 664 | 0292 3872 104 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ