Nhằm tuyển dụng bổ sung đội ngũ viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường theo nhiệm vụ công tác được giao, căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị đã được nhà trường phê duyệt, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 753/KH-ĐHCT ngày 24/3/2022 về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 với các nội dung chính như sau:

Xem thêm: Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1, năm 2022

Các tin tuyển dụng khác

Liên kết

Số lượt truy cập

1131059
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
293
1051
4235
1131059

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ