Thực hiện Kế hoạch số 3052/KH-ĐHCT ngày 29/09/2022 của Trường Đại học Cần Thơ về việc Thực hiện tuyển dụng viên chức đợt 2, năm 2022, Trường thông báo nhận hồ sơ tuyển dụng vào các vị trí làm việc ở các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng và nội dung chi tiết:

(Xem file thông báo 3186/TB-ĐHCT và Danh mục vị trí cần tuyển dụng tại đây)

Xem thêm: Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2, năm 2022

Nhằm tuyển dụng bổ sung đội ngũ viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc trường theo nhiệm vụ công tác được giao, căn cứ kế hoạch hoạt động của Trường năm 2022, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 3052/KH-ĐHCT ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc Thực hiện tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022.

Các vị trí việc làm cần tuyển dụng theo kế hoạch bao gồm:

- Giảng viên: 58 người
- Trợ giảng: 04 người
- Chuyên viên: 09 người
- Cán sự: 01 người
- Kỹ sư: 01 người
- Kỹ thuật viên: 02 người

Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch 3052 tại đây.

Người lao động có nhu cầu dự tuyển vào các vị trí của Trường vui lòng tìm hiểu kỹ nội dung kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo tại trang Tuyển dụng.

Thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2022, căn cứ kết quả đánh giá ở vòng phỏng vấn và kết quả họp Hội đồng tuyển dụng viên chức trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quyết định số 2557/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trường Đại học Cần Thơ.

Trường thông báo kết quả xét tuyển viên chức và danh sách ứng viên trúng tuyển theo quyết định phê duyệt của Hiệu trưởng (danh sách dưới đây).

Xem thêm: Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1, năm 2022

Các tin tuyển dụng khác

Liên kết

Số lượt truy cập

1131205
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
439
1197
4381
1131205

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ