Thực hiện quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư bạn hành tại quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng chính phủ, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường Đại học Cần Thơ có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2018 tại các bộ môn thuộc các đơn vị trong Trường theo các chuyên ngành như sau: (Xem chi tiết thông báo bằng file .PDF)

Chuyên ngành

Số lượng

Bộ môn

Đơn vị

GS

PGS

Bảo vệ thực vật

 

2

Bảo vệ Thực vật

Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

Công nghệ thực phẩm

1

 

Công nghệ Sinh học Vi sinh vật

Viện NC&PT Công nghệ sinh học

 

2

Công nghệ Thực phẩm

Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

Địa lý

 

1

Lịch sử -Địa lý – Du lịch

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Động vật học

 

1

Sư phạm Sinh học

Khoa Sư phạm

Hóa học

 

2

Hóa học

Khoa Khoa học Tự nhiên

 

2

Công nghệ Hóa học

Khoa Công nghệ

Kinh doanh

 

1

Kinh doanh Quốc tế

Khoa Kinh tế,

Bổ sung: Thông báo bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2018 (bổ sung)

Kinh tế

 

1

Tài chính Ngân hàng

Khoa học đất

1

 

Tài nguyên đất đai

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Khoa học máy tính

 

1

Khoa học Máy tính

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Khoa học vật liệu

 

1

Vật lý

Khoa Khoa học Tự nhiên

Kỹ thuật cơ khí

 

1

Kỹ thuật cơ khí

Khoa Công nghệ

Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

 

1

Phương pháp dạy học tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

Nông học

1

 

Khoa học Cây trồng

Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 

1

Khoa học Đất

Nuôi trồng Thủy sản

1

2

Kỹ thuật nuôi hải sản

Khoa Thủy sản

 

1

Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt

 

1

Quản lý và kinh tế nghề cá

 

1

Thủy sinh học ứng dụng

Quản lý đất đai

 

1

Tài nguyên đất đai

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Quản lý tài nguyên môi trường

 

1

Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp

 

2

Khoa học môi trường

 

1

Kỹ thuật môi trường

Văn học

 

1

Sư phạm ngữ văn

Khoa Sư phạm

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

 

1

Sư phạm Vật lý

Vi sinh vật học

 

1

Sinh học

Khoa Khoa học Tự nhiên

Các ứng viên đã được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS có chuyên ngành phù hợp nêu trên nếu có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Trường Đại học Cần Thơ thì lập hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm gửi về Trường (thông qua Phòng Tổ chức Cán bộ) hạn cuối là ngày 10/4/2018. Thông tin chi tiết và biểu mẫu hồ sơ vui lòng truy cập tại website www.ctu.edu.vn

* Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm bao gồm:

  1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS (mẫu kèm theo) (đối với ứng viên ngoài Trường yêu cầu có ý kiến xác nhận của cơ quan đang công tác).
  2. Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS hoặc PGS do Chủ tịch HĐCDGS nhà nước cấp.
  3. Bản sao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

* Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ Khu II, đường 3 Tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292 3832664.

Các biểu mẫu kèm theo trong bài viết này:

1. Thông báo bổ nhiệm GS, PGS năm 2018

2. Bản đăng ký

Xem thêm: Thông báo bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2018 (bổ sung)

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797311
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
52
6253
12738
797311

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ