# Tên văn bản Ngày ban hành Ghi chú
- Quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Cần Thơ 30/06/2021  
- Hướng dẫn thực hiện việc bố trí nhân sự làm thư ký trưởng Bộ môn 28/12/2012  
- Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ  14/04/2021  
- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ 13/04/2021  
- Nghị định quy định về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/08/2021  
- Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập  28/11/2014  
- Nghị quyết Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ 09/01/2020  
Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 của Trường Đại học Cần Thơ 08/12/2020  
Danh mục văn bản Hiệu trưởng ủy quyền cho các Phó Hiệu trưởng ký thay, thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường ký thừa lệnh và ký thừa ủy quyền  30/12/2022  
 - Quy định về phân cấp và hướng dẫn thực hiện công tác quản lý người lao động do đơn vị trả lương.

     1.  Quy định chính thức.
 
    2.  Mẫu Hợp đồng khoán việc.
     3.  Mẫu Hợp đồng lao động.
     4.  Mẫu Quyết định nghỉ hưu.
     5.  Mẫu Quyết định thôi việc.

12/12/2018  
- Nội quy lao động Trường Đại học Cần Thơ 18/01/2022  
- Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến trình phấn đấu của giảng viên 31/12/2021  
- Quy định về tuyển chọn và quản lý giảng viên đi đào tạo theo Đề án 89

     1. Quyết định 2168/QĐ-ĐHCT và nội dung Quy định
     2. Mẫu Bản cam kết của người được cử đi học

22/06/2022  

Tìm kiếm

Liên kết

Số lượt truy cập

1061499
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
253
7664
37151
1061499

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ