# Tên văn bản Ngày ban hành Ghi chú
- Hướng dẫn thực hiện việc bố trí nhân sự làm thư ký trưởng Bộ môn 28/12/2012  
- Nội quy ra vào cổng  09/05/2016  
- Quy định về chế độ làm việc của GV Trường ĐH Cần Thơ  25/11/2015  
- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của trường ĐHCT  16/03/2015  
- Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập  28/11/2014  
- Tăng cường quản lý trong công tác tuyển dụng công chức viên chức  16/05/2014  
- QĐ Ban hành Quy định về yêu cầu tiến trình phấn dấu nâng cao trình độ đối với giảng viên  17/12/2013   
- Quy định về quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên  31/12/2013  
- Quyết định Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ 09/06/2009  
QĐ ban hành danh mục văn bản Hiệu trưởng ủy quyền cho các Phó Hiệu trưởng ký thay, thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường ký thừa lệnh và ký thừa ủy quyền  12/12/2018  
   

Quy định về phân cấp và hướng dẫn thực hiện công tác quản lý người lao động do đơn vị trả lương

Phòng Tổ chức - Cán bộ đăng tải văn bản Quy định về phân cấp và hướng dẫn thực hiện công tác quản lý người lao động do đơn vị trả lương, chi tiết trong các file đính kèm

..Type File name Size
5806-quy-dinh-ve-phan-cap-va-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-nguoi-lao-dong-do-don-vi-tra-luong2018.pdf Quy định chính thức 13.33 MB  
Mau_HD_khoanviec.doc Mẫu Hợp đồng khoán việc 38.50 kB  
Mau_HLD.doc Mẫu Hợp đồng lao động 64.00 kB  
Mau_QD_nghi_huu.doc Mẫu quyết định nghỉ hưu 34.00 kB  
Mau_QD_thoiviec.doc Mẫu quyết định thôi việc 36.00 kB
12/12/2018  

 

Tìm kiếm

Liên kết

Số lượt truy cập

457379
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
248
5462
34022
457379

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ